Pages

Thursday, March 14, 2013

::Rancangan Mengajar Ulangkaji::

Rancangan Mengajar Ulangkaji

Mata Pelajaran:_____________________   Tarikh:________________
Kelas: <kelas yang diajar/relief>      Bil. Pelajar:___________
Tempat:<lokasi>                          Masa:  <masa><70 minit>

Tajuk:    Ulangkaji

Objektif:
Menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan.
Menganalisis kehendak soalan berkaitan


Pengetahuan Sedia ada:
Meliputi semua konsep yang ada dalam teknik penyoalan seperti soalan bercorak sejauhmanakah, bincangkan, soalan perbandingan dan sebagainya.

ABBM:
Buku teks,buku rujukan, contoh soalan ujian dalam VLE Frog

Pengurusan kelas:


Nilai:
Sistematik,peka,teliti dan fokus

Aktiviti:
Penerangan, perbincangan

1) Guru memberikan soalan berdasarkan contoh soalan SPM tahun-tahun lepas.
2) Guru menggunakan peta dan carta semasa perbincangan supaya pelajar dapat melihat contoh.
3) Pelajar menyalin contoh menjawab soalan dalam kelas.1) Pelajar meminta masa untuk mengulangkaji dalam kumpulan.
2) Guru memberikan kebenaran untuk pelajar mengulangkaji secara berkumpulan.1.mengedar kertas latihan ulangkaji kepada pelajar.
2.menjelaskan kehendak soalan kepada pelajar.
3.pelajar menjawab 3 soalan struktur dan satu
soalan esei.Penutup:
1. Guru menyoal pelajar tentang perkara yang telah mereka pelajari.
2. Pelajar menyatakan pendapat mereka.
3. Guru menyuruh pelajar menggunakan ‘Google Image’ untuk mencari pelbagai peralatan komputer.
4. Pelajar menggunakan enjin carian ‘Google’ dan melalui ‘Google Image’ mencari pelbagai peralatan yang berkaitan dengan komputer.
5. Pelajar dikehendaki memuat-turun kesemua imej peralatan ke satu folder yang terdapat pada skrin komputer masing-masing.


Tugasan:

Menjawab soalan uji minda
Kertas latihan


Refleksi:

70 % Pelajar dapat mengenalpasti maksud diet,menu dan menyenaraikan faktor mempengaruhi diet dan menu

Perbincangan berjalan lancar. Pelajar menjawab setiap soalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak soalan.

Ulangkaji berjalan lancar. Bagaimanapun, pelajar masih tidak dapat menjawab setiap soalan dengan baik.

Pelajar mengulangkaji sendiri dalam kumpulan. Guru berpuas hati kerana masa digunakan dengan baik dan pelajar tidak membuat bising. P/p terkawal.

No comments:

Post a Comment