Pages

Tuesday, March 12, 2013

::Rancangan Mengajar Perbincangan Peperiksaan::

Rancangan Mengajar Perbincangan Peperiksaan

Mata Pelajaran:_____________________   Tarikh:________________
Kelas: <kelas yang diajar/relief>      Bil. Pelajar:___________
Tempat:<lokasi>                          Masa:  <masa>


Tajuk:PERBINCANGAN UJIAN BULANAN II

Objektif:
Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan

Melatih pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang nilai / topik yang dibincangkan menerusi pembetulan yang dibuat

Menyatakan pendapat yang bernas & memberikan alasan untuk menguatkan pendapatelatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara yang dibincangkan

Pengetahuan sedia ada:


ABBM:
Buku latihan, kertas soalan Ujian 1, Skema Jawapan Ujian 1

Pengurusan kelas:

Penerapan Nilai
Menghormati guru, usaha,Bertanggungjawab

Aktiviti:
Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru

Pelajar dan guru berbincang mengenai soalan-soalan ujian 
Soal jawab antara guru dan pelajar


1.Murid diedarkan dengan kertas jawapanpeperiksaan akhir tahun penulisan.
2.Murid diminta untuk membincang kan soalandan memberikan jawapan mereka .
3.Bincang jawapan bersama-sama.
4.Buat pembetulan jika terdapat kesalahan.
5.Buat pembetulan di dalam buku tulis
Penutup:Tugasan:


Refleksi
P&P berjalan lancar kerana pelajar dilihat memberi tumpuan sepenuhnya terhadap perbincangan dan pembetulan jawapan kertas peperiksaan mereka


70% pelajar dapat memberikan pendapat & mengenalpasti kesalahan yang dilakukan ketika menjawab soalan
30% pelajar masih memerlukan bimbingan guru untuk menyatakan pendapat sepanjang perbincangan


#Lampirkan Soalan Ujian + Skema Jawapan

No comments:

Post a Comment