Pages

Tuesday, March 12, 2013

::Rancangan Mengajar PBS ICT_Antivirus::

-requested
guideline aje...pepandai la nk pandai

 

Rancangan Mengajar PBS ICT Antivirus

Mata Pelajaran:_____________________   Tarikh:________________
Kelas: <kelas yang diajar>     Bil. Pelajar:___________
Tempat:<lokasi>                          Masa:  <masa><70 minit>

Tajuk: Langkah Keselamatan Komputer

Objektif:
S01.1 Menggunakan Prosedur Keselamatan  Antivirus yang betul  
(S01.1 Apply Correct Security Procedures Using Antivirus )


Pengetahuan Sedia ada:
-telah belajar Computer Security Measures
-undang-udang penggunaan komputer di makmal


ABBM:

-Komputer yang Anti-virus "Kapersky"
-Senarai Semak Borang Penilaian "ACF.CW.LA1.S01.1".
-port folio pelajar


Pengurusan kelas:

Nilai:
Sistematik,kerajinan


Aktiviti:

(base kepada guru-if sekolah ada antivirus tu aje)
1) Guru menunjukkan prosedur keselamatan yang betul menggunakan antivirus
2) Pelajar-pelajar mengikuti langkah-demi-langkah.
3) Pelajar diminta mengamalkan prosedur dengan betul sehingga mereka bersedia untuk di taksir oleh guru.

1)The teacher demonstrates the correct security procedures using antivirus
2)The students follow step-by-step.
3) The students practice until they get ready to be accessed by teacher.


(base kepada pelajar-if terpulang kepada pelajar)

1.Ketua kelas diminta mengambil borang penilaian dan diedarkan kepada semua pelajar.

2. pelajar diminta memilih 1 jenis perisian antivirus untuk digunakan dan menulis nama perisian antivirus dalam helaian borang penilaian pada ruang no.1-H1

3.Pelajar diberi arahakan untuk mulakan perisian antivirus dan pilih kawasan yang hendak diimbas iaitu folder _____ dan menulis kawasan yang dipilih dalam helaian borang penilaian pada ruang no.2 - H1

p/s:<senang nk scan-pendrive-or folder my document>

4.Pelajar diminta Scan kawasan yang dipilih dan menyalin ringkasan imbasan (history) dengan cara mencetak skrin (print screen) kedalam microsoft word bagi tujuan mencetak bukti untuk dimasukan kedalam port folio pelajar.

5.Pelajar diminta untuk menulis dalam helaian borang penilaian pada ruang no.3 - H1 sama ada "virus ditemui" atau "virus tidak ditemui"

6.Pelajar dikehendaki memilih dan menggunakan mana-mana atau semua yang berikut apabila virus dikesan - memadam / membuang, membersihkan / menyembuhkan, kuarantin / bergerak ke bilik kebal dan menulis dalam helaian borang penilaian pada ruang no.4 - H1 bagi tindakan yang diambil.Penutup:
1. Guru menyoal pelajar tentang perkara yang telah mereka pelajari.
2. Pelajar menyatakan pendapat mereka.
3. Guru menerapkan nilai-nilai murni berkaitan dengan etika penggunaan komputer


Tugasan:

Menjawab soalan uji mindaRefleksi

Objektif telah dicapai. Semua pelajar memohon prosedur keselamatan yang betul menggunakan antivirus berjaya.

The objective had been achieved. All students apply correct security procedures using antivirus successfully.

Sumber rujukan:

Norazwanie Aminuddin

No comments:

Post a Comment