Pages

Wednesday, March 6, 2013

::Rancangan Mengajar Harian Ujian/Peperiksaan::Rancangan Mengajar untuk Persediaan Latihan Mengaja

Rancangan Mengajar Ujian/Peperiksaan

Mata Pelajaran:_____________________   Tarikh:________________
Kelas: <kelas yang diajar/relief>      Bil. Pelajar:___________
Tempat:<lokasi>                          Masa:  <masa>


Tajuk:    Ujian 1 (Mac)/ Peperiksaan Semester 1

Objektif:
Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan

Menguji kefahaman sertakebolehan para pelajar bagi sesi pembelajaran pertengahan penggal

1. Menjawap soalan dengan tekun.
2. Mengetahui kelemahan mereka dalam soalan yang di nilai.

Pengetahuan Sedia ada:
Merangkumi soalan-soalan ___________________

ABBM:
kertas soalan Ujian 1 bagi <subjek>

Pengurusan kelas:
pelajar duduk di tempat yang diarahkan

Nilai:
bertanggungjawab,Rasional, berdikari, rajin.

Aktiviti:

1. Guru mengarahkan pelajar bersiap sedia untuk menjalani peperiksaan.
2. Guru mengagihkan soalan kepada para pelajar
3. Murid menjawab soalan dalam masa yang telahditetapkan
4. Guru mengawasi peperiksaan.
5. Guru mengumpul kertas jawapan dan soalan setelah tamat peperiksaan dijalankanPenutup:
1.Guru mengarah pelajar untuk berhenti menulis
2.Pelajar diminta untuk menyemak nama dan kelas pada helaian jawapan
3.Pelajar diminta untuk meletakkan kertas soalan dan jawapan di kiri meja
4.guru mengutip kertas soalan dan jawapan pelajar
5.guru menyemak bilangan kertas soalan dan membandingkan dengan kehadiran pelajar.
6.Pelajar dibenarkan keluar dari kelas

Tugasan:
guru meminta Ulangkaji ujian akan datang

Refleksi
Peperiksaan berjalan lancar

**P&P akan disambung selepas peperiksaan

Mengawasi kelas peperiksaan ( BAHASA MELAYU).

Catatan:
~ Jadual pengawasan adalah mengikut jadual peribadi guru ~

----------------------sumber dari rakan UTHM------------------


RANCANGAN MENGAJAR HARIAN (UJIAN/PEPERIKSAAN)

Mata Pelajaran             : _________________       Tarikh              _________________
Kelas /Tingkatan          : _________________       Bil Pelajar        : _________________
Tempat                        _________________             Masa                : _________________

Tajuk :
Peperiksaan Akhir xxx

Objektif :

(I)             Pelajar dapat menjawab soalan xxx dalam suasana yang kondusif.
(II)            Pelajar dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan xxxx dalam jawapan peperiksaan.
(III)           Pelajar dapat menjawab Peperiksaan Akhir xxx mengikut prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan  oleh pihak sekolah.

Alat dan Bahan Bantu Mengajar (ABBM ):

 (I)          Kertas soalan xxxx
 (II)         Kertas jawapan xxxx
 (III)        Jam dinding.
 (IV)       Benang.
 (V)        Borang kehadiran menduduki peperiksaan.
 (VI)       Sampul kertas jawapan.

Pengetahuan Sedia ADA :

(I)             Pelajar-pelajar telah mengikuti matapelajaran xxxxx
(II)            Pelajar-pelajar pernah menduduki peperiksaan di SMK xxx

Langkah-langkah Keselamatan :

 1. Memastikan arahan seperti ’SENYAP PEPERIKSAAN SEDANG DIJALANKAN’ dipamerkan di luar Dewan Peperiksaan.
 2. Memastikan kerusi dan meja diatur mengikut prosedur dan peraturan peperiksaan Politeknik Seberang Prai
 3. Memastikan bahan-bahan berbentuk nota dan yang berkaitan dengan peperiksaan tidak dibawa masuk ke dalam Dewan Peperiksaan. 


Nilai Murni Yang DITERAPKAN :
Menepati masa, Gigih, berusaha bersungguh-sungguh, yakin dengan diri sendiri, jujur kepada diri sendiri


SESI PENGAJARAN :
Masa
(min)
Isi Pelajaran
Objektif
Aktiviti Pengajaran/pembelajaran

Catatan
15 Minit
SEBELUM PEPERIKSAAN
1.   Jadual Waktu
      Peperiksaan
2.   Buku soalan
3.   Kertas jawapan
4.   Benang
5.   Jam dinding
6.   Borang kehadiran  
      pelajar
7.   Papan tanda
     
’SENYAP
      PEPERIKSAAN
      SEDANG
      DIJALANKAN’.


 • Mematuhi Peperiksaan Akhir mengikut prosedur dan peraturan peperiksaan peringkat sekolah • Mengambil dokumen peperiksaan daripada Setiausaha Peperiksaan
 • Mengambil buku soalan dan kertas jawapan
 • Mengambil bahan-bahan peperiksaaan  seperti benang ,jam dan tali.
 • Memastikan dewan peperiksaan mematuhi prosedur peperiksaan
 • Menulis nama ,kod matapelajaran  dan masa peperiksaan di papan putih
 • Mengarahkan pelajar-pelajar yang mengambil matapelajaranmasuk dan duduk di dewan peperiksaan
 • Memberi taklimat dan arahan peperiksaan kepada pelajar


§  
2 jam
SEMASA
PEPERIKSAAN
1.   Buku soalan 
2.    Kertas jawapan
3.   Borang kehadiran
      pelajar
4.   Pengawasan
      peperiksaan
5.   Pengumuman 
      masa tamat
·         Menjalankan peperiksaan dalam suasana yang kondusif dan tenang, agar pelajar dapat mengaplikasikan ilmu dalam menjawab peperiksaan untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang mengikut masa yang ditetapkan.


·         Mengedarkan kertas jawapan kepada pelajar-pelajar
·         Mengarahkan pelajar menulis butiran diri pada kertas jawapan
·         Mengedarkan kertas soalan
·         Menbacakan arahan pada kertas soalan 
·         Mengumumkan peperiksaan bermula
·         Mengambil kehadiran pelajar
·         Membuat rondaan dan berdiri di setiap penjuru dewan selama 10 minituntuk pemantauan.
·         Mengumumkan masa akan tamat 15 minit sebelum tamat.

§ Memastikan semua pelajar telah mendapat kertas soalan  dan kertas  jawapan


§ 30 minit,10 minit dan masa tamat
15 Minit
SELEPAS PEPERIKSAAN

1.   Susun kertas
      jawapan
2.   Ikat kertas jawapan  
3.   Pungut kertas
      jawapan

 • Memastikan kesahan dan kebolehpercayaan peperiksaaan dipatuhi.
 • Mengarahkan pelajar menyemak dan menyusun kertas jawapan
 • Mengarahkan pelajar mengikat kertas jawapan
 • Memungut kertas jawapan
 • Menyusun dan mengikat skrip-skrip jawapan pelajar
 • Mengarahkan pelajar-pelajar keluar dari dewan peperiksaan
 • Menyerahkan skrip jawapan dan dokumen peperiksaan kepada setiausaha peperiksaan

Kertas jawapan perlu akur dengan bilangan pelajar.


Tugasan:
Pensyarah menasihati dan mengingatkan pelajar-pelajar supaya mengulangkaji matapelajaran Matematik (Kertas 1) sebagai persediaan peperiksaan pada hari esok.

Refleksi Pelatih:

Peperiksaan berjalan dengan lancar dan dalam keadaan yang tenang. Semua pelajar memberikan kerjasama yang baik semasa peperiksaan berlangsung.
 --------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment