Pages

Friday, December 14, 2012

::Pengaturcaraan:

Peh,setelah lama tidak guna akal untuk buat programming..huhu
telah dapat 1 latihan..kentang jugak nk buat
soalan berbunyi:
 "Anda dikehendaki membantu rakan anda untuk menyelesaikan masalah pengiraan markah kuiz pelajar-pelajarnya.
Rakan anda telah membuat kuiz sebanyak 4 kali dan beliau ingin mengambil markah purata bagi kuiz pelajarnya.
Namun begitu, beliau tidak memaklumkan kepada anda bilangan pelajarnya.
Anda dikehendaki menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan fasa-fasa penyelesaikan masalah yang telah dipelajari dalam kelas pengaturcaraannya.

Step 1: Bina table
Masalah  diberi                    ||  Input                       || Proses           || Output
1. kira markah purata kuiz    1.fail pelajar                1.purata           1.jumlah purata markah kuiz bagi setiap pelajar
2. kuiz 4 kali                                                                                  2. 4 markah pelajar


Step 2:bina Algorithma
2 ways..1 guna flowchart..1 lagi guna psuedo code

jawapan aturcara:  **macam serabut aje**


#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int jum_markah, kuiz,markah,purata,bilPelajar,x;

cout<<"\tSila masukan bilangan pelajar:";
cin>>x;


for(bilPelajar=1;bilPelajar<=x;bilPelajar++)
{
                for(kuiz=1;kuiz<=4;kuiz++)
                {
               cout<<"\nSila masukkan markah kuiz"<<kuiz<<":";
               cin>>markah;
               jum_markah+=markah;
              }

   cout<<"Jumlah markah ialah"<<jum_markah<<endl;
   purata=jum_markah/4;
   cout<<"Jumlah purata markah pelajar"<<purata<<endl;
}


}No comments:

Post a Comment